5 maanden

Afspenen

Hoe lang een veulen bij de moeder loopt verschilt. Het is in ieder geval verstandig om te wachten met afspelen tot het veulen in ieder geval 4 maanden oud is. Beter is het te wachten tot je veulen 5 of 6 maanden oud is. Wanneer je het veulen afspeent, hangt vaak af wanneer hij samen met leeftijdsgenootjes in een koppel kan.

Apart zetten
Scheid merrie en veulen al voor het afspenen regelmatig van elkaar. Zet de merrie bijvoorbeeld even in een andere box of ga met haar rijden. Haal de merrie steeds wat langer weg bij het veulen. Bouw dit rustig op. Bijvoorbeeld de eerste dag 10 minuten, de tweede dag 20 minuten, etc. Zet het veulen op een gegeven moment ook al eens een nachtje apart van de merrie.

Heb je hier niet de mogelijkheid voor en kies je ervoor om abrupt af te spenen, dan is het beter om de merrie en het veulen zo min mogelijk contact te laten hebben. Denk daarbij ook zeker aan het geluid. Het is voor het veulen stressvol als het zijn moeder wel kan horen, maar niet kan zien. En de merrie kan door het hinniken van het veulen wel de melk laten schieten.

Daarnaast is het voor het veulen fijn om meteen met een ander veulen samen in een box te staan. Dan hebben ze steun aan elkaar.

Zorg ervoor dat merrie en veulen voor het afspenen in goede conditie zijn. Het veulen moet zelf ruw- en krachtvoer kunnen eten. Begin hier dus al op tijd mee. Daarnaast moet het veulen uit een (automatische) drinkbak kunnen drinken.


Melkproductie

Het is verstandig om je merrie de laatste week voor het afspenen wat minder krachtvoer te geven. Als het veulen deze leeftijd heeft, is de melkproductie grotendeels afhankelijk van de voeding. Hoe minder de merrie binnenkrijgt, hoe minder melk ze produceert. Na ongeveer een maand droogt de uier vanzelf op.

Je leest wel eens dat je de uier van de merrie moet koelen na het afspenen. Dit is niet nodig. Zorg dat je merrie voldoende kan bewegen. Het is wel belangrijk om de uier goed in de gaten te houden. Zijn de uierhelften ongelijk of krijgt je merrie koorts, neem dan contact op met de dierenarts.

Enten

Laat je veulen op de leeftijd van vijf à zes maanden enten tegen influenza en tetanus. Na vier à zes weken heeft je veulen dan nog een tweede enting nodig. De tweede enting wordt nog wel eens overgeslagen, maar deze is wel belangrijk om een goede immuniteit op te bouwen. De derde enting volgt zes maanden na de tweede.

6 maanden

Op eigen benen

Voor de meeste veulens is nu het moment aangebroken dat hij op eigen benen moet staan en afscheid moet nemen van zijn moeder. Paarden zijn echte kuddedieren en niet gemaakt om alleen te zijn. Zorg dus voor een vriendje na de scheiding van de merrie. Dit kan paniek en ongelukken voorkomen.

Extra entingen

Overweeg of je je veulen tegen droes en Rhino wil laten enten. Dit kan van belang zijn, zeker als je veulen de opfok in gaat op een groter bedrijf. Droes verloopt vaak onschuldig, maar is zeer besmettelijk. Er zijn ook gevallen waarbij het veulen er erg ziek van wordt.

Weetje!

Wist je dat een veulen van zes maanden oud even lang graast als zijn moeder?