Vanliga sjukdomar

hos äldre hästar

“Vissa sjukdomar är vanliga hos äldre hästar. Den här sidan kommer att berätta allt om de fyra vanligaste sjukdomarna hos gamla hästar. Det är viktigt att du kontaktar en veterinär om du misstänker att din häst lider av någon av dessa sjukdomar.”

Pleun Broeren, nutritionist