Checkliste: Støt
sund fordøjelse

Problemer i fordøjelsen hos heste kan skyldes mange forskellige faktorer, relaterede til (foder) management, miljø og træning. Her er en checkliste af mulige grunde til at overveje hvorfor en hest kan have fordøjelige problemer:

Foder  Management

   

 • Fodersammensætning:
  • Får hesten en tilpasset, balanceret ration og mængde grovfoder (hø eller græs) og kraftfoder dagligt?
  • Er der pludselig ændringer i rationen?
 • Stråfoder kvalitet:
  • Er hø/ wrappen af god kvalitet, fri for toksiner, skimmel og støv?
 • Fodertider:
  • Fodres hesten efter samme skema hver dag?
  • Er der tilpas tid mellem måltiderne?
 • Overfodring/ underfodring:
  • Får hesten den rigtige mængde foder tilpasset til dens alder, vægt og aktivitetsniveua?
 • Adgang til vand:
  • Har hesten adgang til rent, frisk vand hele tiden?
  • Er der nogen chance/risiko for forurening/ mangel?

 Miljø: 


 • Stress niveuauer:
  • Er hesten udsat for overdrevent stress, som isolation, ofte transport eller ændringer i rutiner?
 • Parasiter:
  • Er hesten behandlet med ormekur for nyligt og er behandingen effektiv?
 • Tænder:
  • Er der nogle tandproblemer, som skarpe kanter, mangler eller uregmæssigheder?
 • Motion og foldtid:
  • Er hesten nok ude og får den rigeligt motion?
 • På stald:
  • Er hesten i et rent og velventileret miljø?
  • Er der nogle toksiner eller forureninger tilstede i stalden?

 Træning: 

    

 • Trænings intensitet:
  • Er træningen for intensiv eller er der pludselige ændringer i arbejdsmængde?
 • Sadler og udstyr:
  • Er sadler, seler og udstyr tilpasset godt nok til hesten?
  • Er der nogle problemer der skaber ubehag under træning?
 • Hvile og rekreation:
  • Får hesten nok tid til hvile og rekreation mellem træning?
 • Adfærds problemer:
  • Udtrykker hesten adfærdsproblemer under træning, som kan relatere til stress eller ubehag?

Det er vigtigt at huske at fordøjelsesproblemer hos heste, kan have mange underliggende grunde, og dyrlæge skal altid tilkaldes hvis problemet foresætter eller forværres. Jævnlig overvågning af hestens generelle sundhed og velbehag, sammen med opmærksomhed på disse faktorer, kan hjælpe med at forebygge og opdage fordøjelsesproblemer effektivt.

Pleun Broeren, nutritionist